Suomen postitoimipaikat

Suomen postitoimipaikat on xml-muodossa julkaistu tietoaineisto Suomen postitoimipaikoista alkaen vuodesta 1638. Se sisältää toimipaikkojen nimen, postinumeron, perustamisnimen, mahdollisen perustamis- ja lakkauttamisajankohdan (pvm) sekä toimipaikanhoitajat vuoteen 1916.

Tiedot perustuvat Postimuseossa ylläpidettävään postitoimipaikkatietokantaan.

Postitoimipaikan nimi esiintyy siinä muodossa kuin se on esitetty asiasta tiedottavassa kiertokirjeessä. Nimissä esiintyy vanhentuneita numerollisia muotoja, kuten Helsinki 70, jotka on jätetty päivittämättä toimipaikkojen erottelun vuoksi, sillä joiltain osin tieto postinumerosta puuttuu. Aineisto ei sisällä toimipaikkojen kuntatietoja.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Postimuseo
Administratörens e-post
  1. kirjasto@postimuseo.fi
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 08.02.2017