Statistik för allmänna biblioteken i Finland

Verksamhetsstatistiken för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för den nationella grundläggande statistikföringen i fråga om kommunernas allmänna bibliotek.

Biblioteken uppdaterar själv sina statistikuppgifter i databasen, men innan de publiceras granskar regionförvaltningsverket uppgifternas riktighet.

Uppgifterna gäller varje statistikår under tiden 1.1. - 31.12. Uppgifterna om samlingarna ges emellertid om situationen 31.12. I databasen finns uppgifter börjande från år 1999, men årens 1999 och 2000 uppgifter är delvis mera begränsade. I omkostnaderna för åren 1999-2001 ingår moms. Från och med år 2002 ingår ingen moms i omkostnaderna.

Den statistiska grundenheten är kommunens eller kommunernas gemensamma biblioteksväsen i sin helhet. Enskilda serviceställens uppgifter har inte statistikförts separat.

Statistika material är licenserad med licensen Creative commons erkännande 4.0 Internationell Creative commons erkännande 4.0 Internationell .

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Biblioteken.fi
Administratörens e-post
  1. tilastot@kirjastot.fi
Administratörens webbplats https://tilastot.kirjastot.fi/
Länkar till mer information
  1. https://tilastot.kirjastot.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.04.1999
Senast redigerat 04.02.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 03.02.2022