Krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955

Databasen innehåller uppgifter om döda krigsfångar samt döda i civila läger under andra världskriget. Databasen innehåller uppgifter om ca 23 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen http://kronos.narc.fi.

Feedback önskas per mail till adressen kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Riksarkivet
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Administratörens webbplats www.kansallisarkisto.fi
Senast redigerat 09.08.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 16.01.2015