Krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955


Databasen innehåller uppgifter om döda krigsfångar samt döda i civila läger under andra världskriget. Databasen innehåller uppgifter om ca 23 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen http://kronos.narc.fi.

Feedback önskas per mail till adressen avoindata@narc.fi.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kansallisarkisto
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi

Applikationer (1)

  • sotasampo-suomi-toisessa-maailmansodassa

    Sotasampo

    []

    Sotasammon avulla voit hakea, selata ja visualisoida laajoja tietoaineistoja Suomesta toisessa maailmansodassa, ja tutkia esimerkiksi sodassa taistelleiden sukulaistesi vaiheita talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa. Sotasammon sovelluksien avulla voit tutkia esimerkiksi talvi- ja...
comments powered by Disqus