Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2011 alkaen ja kuukausitiedot vuodesta 2018 alkaen.

Takuueläkkeen saajia ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana nollaa suurempaa tilastointikuukauteen kohdistuvaa takuueläkettä. Keskimääräinen eläke on tilastointikuukautena maksettujen tilastointikuukautta koskevien takuueläkkeiden aritmeettinen keskiarvo.

Aineisto sisältää tietoja saajan sukupuolen, iän, asuinkunnan ja eläkkeen perusteen mukaan. Eläkkeen peruste -tieto kertoo, millä perusteella takuueläke on myönnetty. Jos henkilö on kansaneläkkeen saaja, takuueläkkeen perusteena aineistossa on aina kansaneläke, vaikka henkilöllä olisi muitakin eläkkeitä maksussa.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/1040042/avoin-data-takuuelakkeen-saajat-ja-keskimaaraiset-elakkeet
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/1040042/avoin-data-takuuelakkeen-saajat-ja-keskimaaraiset-elakkeet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 14.06.2024