Taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan taloushallinnon toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Sen tavoitteena on taloushallinnon prosessien ja käsitteiden yhdenmukaisuus ja toteutusratkaisujen yhteentoimivuus, tehokkuuden lisääminen sekä raportoinnin ja tilastoinnin kehittämisen helpottaminen. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten taloushallinnon yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut toimivat kokonaisuutena. Viitearkkitehtuuri on toimittajaneutraali ja tuoteriippumaton yleistasoinen kuvaus taloushallinnon tavoitetilasta. Taloushallinnon toiminnan kehittäminen, tietojen hallinta ja tietojärjestelmät tulee toteuttaa viitearkkitehtuurin antamien puitteiden sisällä.

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Suomen kuntaliitto ry
Den ansvarigas e-post
  1. tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi
Länkar till mer information
  1. http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tyk/kuntien-ka/
Last modified 02.11.2019
Visa ändringslogg
Created on 05.04.2015

Give feedback

comments powered by Disqus