Trafikolyckor

Trafikledsverket samlar årligen information om trafikolyckor på basen av uppgifter från polisen. Dessa uppgifter kompletteras med hjälp av Statistikcentralen. Informatinen är produceras enligt Datapackage-standardens regler. Mera information: http://frictionlessdata.io/data-packages/ Öppna data om trafikolyckor innehåller två tabeller i CSV-format, vilka innehåller uppgifter om olyckan och inblandade parter. Platsdatan (X- och Y-kolumnerna) finns i ETRS-TM35FIN -koordinatsystemet. Datan innehåller inte uppgifter från trafikolyckor på Åland. Definitionen för en trafikolycka är ett olycksfall som orsakas av ett rörligt fordon. Till följd av detta uppstår egendomsskada och/eller personskada. Delaktig i trafikolyckan har varit minst ett rörligt fordon och olyckar har inträffat på ett område som vanligtvis används för trafik.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig vaylavirasto
Den ansvarigas e-post
  1. minna.huovinen@vayla.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata
  2. https://vayla.fi/vaylista/aineistot/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2005
Giltig t.o.m. 31.12.2021
Last modified 02.02.2022
Visa ändringslogg
Created on 27.07.2016

Give feedback

comments powered by Disqus