Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. sami.niinimaki@minedu.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 21.01.2021
Giltig t.o.m.
Last modified 16.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 16.04.2021

Give feedback

comments powered by Disqus