Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025

Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig Opetus- ja kulttuuriministeriö
Den ansvarigas e-post
  1. sami.niinimaki@minedu.fi
Giltig fr.o.m. 21.01.2021
Last modified 16.04.2021
Visa ändringslogg
Created on 16.04.2021

Give feedback

comments powered by Disqus