Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri 2025


Tämän määrittelyn on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (asettamispäätös OKM/13/040/2019). Viitearkkitehtuurin tarkoitus on kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen viitearkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle 2021-2025. Tarkoitus on myös edistää palvelujen kehitystä ja laatua sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka parantavat tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 21.01.2021
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Opetus- ja kulttuuriministeriö
Den ansvarigas e-post
  1. sami.niinimaki@minedu.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus