Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri


Tässä dokumentissa kuvataan ensimmäistä kertaa tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri. Arkkitehtuurikuvaus keskittyy nyky- ja tavoitetilan kuvaukseen sekä tieteellisen laskennan kehittämisen strategiaan.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 20.11.2015
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Sami Niinimäki
  Den ansvarigas e-post
  1. sami.niinimaki@minedu.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus