Toivakka kommun fakturor

Aineisto sisältää Toivakan kunnan ostolaskut vuodelta 2022 Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskujen ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi. Kuntaliiton ohjeistuksesta poiketen tiliöintitiedot noudattavat kunnan käytössä olevaa tilikarttaa. Julkaistava data muodostetaan taloushallintojärjestelmässä yrityksille ja yhteisöille maksetuista ostolaskuista. Ulkopuolelle jätetään toimittajat, joilla on henkilötunnus. Elinkeinonharjoittajat on korvattu nimellä toiminimiyrittäjät.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Toivakan kunta
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@toivakka.fi
Administratörens webbplats www.toivakka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 25.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 12.10.2023