Tukes open data publications file content description

https://www.avoindata.fi/data/dataset/45bae08e-165d-4423-9648-51dccbbce261/resource/269a2c2f-cc32-432d-8d3f-bfcaa5274588/download/tukes-avoindatajulkaisut-tiedostokuvausen.pdf

This document includes description of the data fields and the structure of the open data publications file Tukes-avoindatajulkaisut.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 3 april 2017
Metadata senast uppdaterad 3 april 2017
Skapad 3 april 2017
SHA256 5faee8f214b4ca678c0bc2e79ae68efd4138aa08afcf7d7d3eb2476dd6d40416