Turun kaupungin kantakartan vesiliikenteen erityisrakenteet

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: turku

Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille.

Sisältö:

Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Vesiliikenteen erityisrakenne.

Julkaistu taso:

  • kanta:VesiliikenteenErityisrakenne (KuntaGML)

Lisätiedot:

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Den ansvarigas webbplats https://data.turku.fi
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 10.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.09.2021

Give feedback

comments powered by Disqus