Turun kaupungin palauterajapinta

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: turku

Open 311 -standardin mukainen rajapinta Turun kaupungin palautejärjestelmään. Palauterajapinnan kautta voit hakea kaupunkilaisten antamia julkisia palautteita.

Esimerkkejä: Palautetyypit https://api.turku.fi/feedback/v1/services.xml Tammikuun 2017 alussa saapuneet palautteet https://api.turku.fi/feedback/v1/requests.xml?start_date=2017-01-01T00:00:00Z&end_date=2017-01-07T00:00:00Z

Päivitykset:

  • 14.12.2020 Vuosittaiset palautekoosteet

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@turku.fi
Den ansvarigas webbplats data.turku.fi
Länkar till mer information
  1. http://www.turku.fi/palauterajapinta
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 14.12.2020
Visa ändringslogg
Created on 20.12.2017

Give feedback

comments powered by Disqus