Turun kaupungin pienaluetilastoja

Tilastotietoja Turun kaupungin osa-alueittain. Aineisto sisältää aluejaot: koko kaupunki (853 Turku) ja pienalueet (853+kuusi numeroa).

Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut aineistojen laajuutta. Julkaistuilla alueilla on vähintään 100 asukasta tai 10 rakennusta tilastosta riippuen.

Huom. csv-tiedostoissa on kommenttirivejä, jotka sisältävät metatietoja.

Lisätietoja:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 19.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 18.12.2023