Turun kaupungin vanhat korttelit

Engelin vuonna 1828 laatimaan Turun kaupungin asemakaavaan annettiin keskustan kortteleille ruotsinkieliset nimet, jotka edustivat eläin- ja kasvikuntaan sekä mytologiaan liittyviä aiheita. Korttelinimissä ei ehditty toteuttaa paikallista aihepiiriryhmittelyä. Korttelinimien suomenkieliset käännökset on julkaistu Turun nimistö 2. -kirjassa vuonna 2001. Aineisto kattaa Engelin vuonna 1828 laatiman Turun kaupungin asemakaava-alueen.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

  • GIS:Vanhat_korttelit_alueet
  • GIS:Vanhat_korttelit_nimet

OGC API -rajapinta:

  • Vanhat korttelit alueet
  • Vanhat korttelit nimet

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 12.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 14.02.2024