Turun keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkosto 2035

Aineistossa esitetään Turun kaupunginhallituksen 20.3.2023 §100 hyväksymä Keskustan pyöräliikenteen tavoiteverkosto 2035. Suunnitelma kattaa Turun keskustan ja sitä ympäröivät lähialueet. Tavoiteverkossa on määritetty periaatteet siitä, millä keskustan kaduilla pyörätiet ovat yksisuuntaisia ja millä kaksisuuntaisia, sekä siitä, millä kaduilla pyöräliikennettä ei erotella autoliikenteestä vaan turvallinen pyöräily turvataan autoliikennettä rauhoittamalla.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

  • GIS:Keskustan_pyoraliikenteen_tavoiteverkosto_2035

OGC API -rajapinta:

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 12.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 12.04.2024