Turun nimistön aihepiirialueet

OGC API -rajapinta

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format OGC API
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 6 mars 2024
Metadata senast uppdaterad 6 mars 2024
Skapad 6 mars 2024
SHA256 -