Turun vääräväri-ilmakuva 2005

CIR-ortoilmakuva (vääräväri). Kuvattu 2005. Pikselikoko 15 cm. Alueellinen kattavuus: Turku. Lähde: FM-Kartta Oy

Julkaistu taso:

  • Turku ilmakuva 2005 vääräväri

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 23.02.2022