Tuuliatlas 2500m


Tuulen nopeuden, tuulivoimapotentiaalin ja tuulienergian tuotannon jakautuminen Suomen alueella keskimääräisenä tuulivuonna (1989-2007). Tuuliatlaksen pohjana on käytetty numeerista sääennustusmallia. Tulokset ovat saatavilla 50-400 m korkeudelta sääennustusmallin maanpinnan tasosta.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Ilmatieteen laitos
  Den ansvarigas e-post avoin-data@ilmatieteenlaitos.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus