Tv-asemat Suomessa

Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Transport- och kommunikationsverket Traficom
Administratörens e-post
  1. tiku@traficom.fi
Administratörens webbplats https://www.traficom.fi/fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/avoin-data?toggle=Taajuudet
Senast redigerat 26.08.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 14.11.2016

Ge feedback

comments powered by Disqus