Tv-asemat Suomessa


Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/avoin-data?toggle=Taajuudet
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Den ansvarigas e-post
  1. tiku@traficom.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.traficom.fi/fi/
comments powered by Disqus