Helsingforsregionens arbetsplatsnät


Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen.

Uppgifterna har beräknats från HRM:s material om företag och verksamhetsställen i rutor på 250m * 250m. Av dataskyddsskäl har uppgifter om enskilda företag/verksamhetsställen tagits bort från materialet och rutor med ett personalantal på 3 eller mindre har rapporterats vara -1. Ställen utan läge i källmaterialet har i arbetsplatsnätet klassificerats enligt kommun och placerats på havet. Obs. Materialet omfattar endast företags och ideella organisationers arbetsplatser, inte arbeten eller verksamhetsställen inom den offentliga sektorn.

Källuppgifterna uppdateras retroaktivt med en två års fördröjning, så mer aktuell information är inte tillgängligt. Den ursprungliga källan för HRM:s material om företag och verksamhetsställen är Statistikcentralens företagsregister.

Branschklassificeringens koder och andra mer detaljerade uppgifter om materialen finns i informationsbeskrivningen (på finska).

Materialet kan också ses och laddas ner i HRM:s karttjänst med öppna data.

Dataresurser (8)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/tyopaikat-helsingin-seudulla/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus