Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimassa olevia Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoja. Määrittelemme siinä maakunnan kasvun suunnat pitkälle tulevaisuuteen.

Tämä on ensimmäinen maakuntakaava, joka kattaa vuoden 2011 alussa yhdistyneen laajan 26 kunnan alueen.

Vaihekaavan tärkeimpiä ratkaisuja ovat -toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne -rakennetta tukeva liikennejärjestelmä -kaupan palveluverkko -maakunnallinen kyläverkko.

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 30.10.2014. Vahvistamatta jäivät Tuusulan Rykmentinpuiston taajamatoimintojen alue, Kivinokan virkistysalueen muuttaminen taajamatoimintojen alueeksi sekä Lapinjärven valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun kulttuuriympäristön alueelle osoitettu taajamatoimintojen alue.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan merkinnät ovat kumottu kokonaisuudessaan myöhemmin vahvistettujen maakuntakaavojen myötä. Katso ajantasainen kaavatilanne Uudenmaan liiton kotisivuilta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Uudenmaan liitto
Administratörens e-post
  1. toimisto@uudenmaanliitto.fi
Senast redigerat 16.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 29.04.2016