Insamlingsplatserna för hemmets farliga avfall i huvudstadsregionen

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla insamlingsställen och från företag i Stenböle Sortti-station. Detaljerad information om det avfall som ska tas emot, priser osv. finns på HSY:s webbplats.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/sortti-kontti-vaaralliselle-jatteelle/
Geografisk täckning
Senast redigerat 06.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 11.05.2022