Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2017


Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2017 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä.

Tiedot ovat otettu laskuriveittäin suoraan kaupungin kirjanpitojärjestelmästä Raindance-ohjelmasta. Aineistossa ei ole mukana kaupungin sisäisiä eriä.

Aineisto sisältää seuraavat tietokentät:

tositelaji

tili

tilinnimi

kustannuspaikka (kp)

kustannuspaikan nimi (kp:n nimi)

tositepvm

tositenumero

toteutuneet eurot

toimittajan nimi

toimittajan y-tunnus

doc-id (järjestelmän antama yksilöivä tunniste)

Dataresurser (12)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Mari Tomperi
Den ansvarigas e-post mari.tomperi@valkeakoski.fi
Den ansvarigas webbplats

Applikationer (1)

  • andatapalvelu

    Handata - palvelu

    Handata presenterar inköpsfakturadata från kommuner och andra offentliga aktörer. Tjänsten utvecklas vidare och den publicerade informationen uppdateras årligen. Den huvudsakliga källan till öppen information som används i tjänsten är kommuner. Antalet förlag växer varje år.
comments powered by Disqus