Valkeakosken kaupungin ostolaskut vuodelta 2023 (tarkastamaton)

Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2023 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot, paitsi ei ostoja yksityishenkilöiltä. Tiedot ovat otettu laskuriveittäin suoraan kaupungin kirjanpitojärjestelmästä Raindance-ohjelmasta UDP-raportointiohjelman Ostolaskut -raportilla. Aineistossa ei ole mukana kaupungin sisäisiä eriä.

Aineisto on tarkastamaton ja osin puutteellinen palveluluokituksen osalta. Lopullinen aineisto on saatavana aikaisintaan kesäkuussa 2024.

Aineisto sisältää seuraavat tietokentät: vuosi, kuntanumero, kunnan nimi, kunnan Y-tunnus, kustannuspaikka, kustannuspaikan nimi, tositenumero, tositepäivämäärä, laskun päivämäärä, JHS-tili, JHS-tilin nimi, palveluluokka, palveluluokan nimi, toimittajan nimi, toimittajan Y-tunnus, toimittajan maa-tunnus, tiliöity summa (ALV 0%)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Valkeakoski
Administratörens e-post
  1. mari.tomperi@valkeakoski.fi
Administratörens webbplats www.valkeakoski.fi
Senast redigerat 07.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 07.02.2024