Valokuvia suomalaisesta ruoka- ja juomakulttuurista eri aikakausilta

Suomi syö ja juo översättas som Finland äter och dricker. Det är ett projekt med elva finländska museer som deltar i ett samarbetsnätverk av professionella finska museer som kallas TAKO, vilket i sin tur är en förkortning för tallennus-ja kokoelmayhteistyöverkosto - igen med de finska tungvrickare, eller hur? Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto kan grovt översättas som ett samarbetsnätverk för bevarande och insamlings arbete. Det är en produkt av pågående försök av finländska museerna att bättre samordna och kontrollera våra kollektioner tillsammans.

I höst vi har öppnat ett urval av bilder från våra kollektioner som alla kan använda i enlighet med CC-BY -licensen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Suomi syö ja juo -hanke
Administratörens e-post
  1. suomisyojajuo@gmail.com
Länkar till mer information
  1. http://www.suomisyojajuo.fi/
Giltig fr.o.m. 17.09.2014
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 17.09.2014