Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuurin liitteet

sisältää JHS179 mukaiset excel-taulukot, kuvat, tavoitearkkitehtuuriesitteen ja tiivistelmän

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 21 juni 2016
Metadata senast uppdaterad 21 juni 2016
Skapad 21 juni 2016
SHA256 af4dcae5eeedda521467f89fd9cc7ac834de5b64b2f3e41f36b005498f3d5f2e