Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Valtion hankintojen digitalisoinnin –toteutusohjelman valmisteluryhmän julkaisu, sisältää tavoitearkkitehtuurin kuvauksen, liitetaulukot, käyttötapaukset ja sanaston.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 21 juni 2016
Metadata senast uppdaterad 21 juni 2016
Skapad 21 juni 2016
SHA256 -