Valtionhallinnon tietojärjestelmäsalkku 2014


Osana "Tietoja valtion tietohallinnosta" selvitystä valtion viranomaisilta kysyttiin tietojärjestelmäluetteloita. Kysely tehtiin keväällä 2015 ja se kuvaa vuoden 2014 tilannetta. Kaikki viranomaiset eivät vastanneet tähän osioon eikä vastanneiden viranomaisten osalta tietojen kattavuutta ei ole tarkastettu.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://vm.fi/dms-portlet/document/373232
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Jari Kallela
Den ansvarigas e-post
  1. jari.kallela@vm.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus