Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku v0.1

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten valtionhallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina. (23.04.2012)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. missing maintainer email
Senast redigerat 15.01.2018
Visa ändringslogg
Skapad på 28.08.2014