Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda förmåner

Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda förmåner 2022- och Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda dagpenningar 2006-2021 i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Materialet innehåller uppgifter om antalet mottagare av föräldradagpenningar, om antalet ersatta dagar samt om de förmånsbelopp som betalats ut. Uppgifterna kan fås enligt mottagarens kön, ålder och boendekommun samt enligt förmån.

Familjeledighetsreformen 2022 medförde ändringar i fråga om föräldradagpenningarna. Förmåner enligt den nya lagen är graviditetspenning, särskild graviditetspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. De betalas ut om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. Förmånerna enligt den gamla lagen (SFL 1224/2004) var moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. Dessa förmåner kan betalas ut fram till utgången av 2024 till de familjer som började få föräldradagpenning innan reformen trädde i kraft.

Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och på årsnivå från år 2006. Kumulerad statistik per år finns att tillgå sedan 2022, och ur den kumulerade statistiken fås även årsuppgifter.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/927757/avoin-data-vanhempainpaivarahojen-saajat-ja-maksetut-etuudet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 27.06.2023