Vantaan kaupunkipyöräasemat

Esri Shape fil

Av datasmängdens sammandrag

Vantaan kaupunkipyöräasemat.

Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

Källa: Vantaan kaupunkipyöräasemat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 augusti 2019
Metadata senast uppdaterad 18 april 2024
Skapad 29 augusti 2019
SHA256 -