Vantaan perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain

Aineisto sisältää perusopetuksen ja lukioiden oppilas- ja opiskelijamäärät kouluittain ja vuosiluokittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulujen oppilaat sekä lukioiden opiskelijat on tilastoitu suomen- ja ruotsinkielisiin. Aineisto sisältää myös valmistavan opetuksen, erityisen tuen päätöksen saaneiden ja vieraskielisten oppilaiden määrät ja suhteellisen osuuden oppilasmäärästä kaupunkitasoisesti. Vuodesta 2015 lähtien valmistava opetus on eritelty koulukohtaisesti.

Jokaisen vuoden tilastot ovat Excel-tiedostossa omalla välilehdellä.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Perusopetus
Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.vantaa.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 30.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 09.12.2013

Give feedback

comments powered by Disqus