Vantaan tulevaisuuskysely 2017

Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri tulevaisuusilmiöiden toivottavuudesta. Kyselyn aiheita ovat asuminen, työ, liikkuminen, ympäristö, palvelut, vapaa-aika sekä yhteiskunta.

Numeerisen aineiston ikämuuttuja on jälkikäteen ryhmitelty. Vantaalla asuvien nykyinen asuinpaikka on korjattu vastaamaan suuraluetta niissä tapauksissa, joissa vastaus on ilmoitettu sanallisesti vaihtoehdolla ”muu, mikä”. Avovastaukset on sijoitettu erilliseen tiedostoon ilman taustatietoja, tyhjät rivit on poistettu ja rivien järjestystä on sekoitettu. Lisäksi joitain avovastauksia on poistettu epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkirakenne ja ympäristö
Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus
Geografisk täckning
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 17.08.2017

Give feedback

comments powered by Disqus