VAPSA - Förhörsprotokoll i inbördeskrigsarkivet arkiv i Riksarkivet

Datamängd innehåller ett register över cirka 6 000 förhörsprotokoll som tillhör i inbördeskrigsarkivet (Vapaussodan arkisto) vid Finlands Riksarkiv. Protokollet finns tillgängligt i Riksarkivet.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Riksarkivet
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.kansallisarkisto.fi
Geografisk täckning
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 24.08.2022

Give feedback

comments powered by Disqus