VAPSA - Förhörsprotokoll i inbördeskrigsarkivet arkiv i Riksarkivet

Datamängd innehåller ett register över cirka 6 000 förhörsprotokoll som tillhör i inbördeskrigsarkivet (Vapaussodan arkisto) vid Finlands Riksarkiv. Protokollet finns tillgängligt i Riksarkivet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Riksarkivet
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Administratörens webbplats www.kansallisarkisto.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 18.11.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 24.08.2022