Varsinais-Suomen liiton ostolaskut 2022

Aineisto kattaa Varsinais-Suomen liiton hankinnat. Se sisältää ajanjaksolla 1.1.2022-31.12.2022 tehdyt palvelujen, materiaalien, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat. Aineistossa on mukana myös ulkoisella rahoituksella toimivien hankkeiden tekemät hankinnat. Yksityishenkilöille suoritetut maksut on poistettu aineistosta.

Hankintojen julkistamisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjeita ostolaskudatan avaamisesta. Tiedot päivitetään vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Päivitys on tehty 17.8.2023 (lisätty vuoden 2022 tiedot).

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot:

 • Kunnan/-yhtymän nimi
 • Ytunnus
 • Tositenumero
 • Toimittajanimi
 • Toimittajan Y-tunnus
 • Maatunnus
 • Rivin nettosumma
 • Tositepvm
 • Tilinumero
 • Tilin nimi
 • Palveluluokka

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Varsinais-Suomen liitto
Administratörens e-post
 1. kirjaamo@varsinais-suomi.fi
Administratörens webbplats www.varsinais-suomi.fi
Senast redigerat 18.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 18.08.2023