Vesistöjen pinta-alaosuus Pääkaupunkiseudulla

Vesistöjen pinta-alaosuus Pääkaupunkiseudulla

Rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on vesialueiden suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format GEOTIFF, ZIP
Filstorlek 36771563
Datastatus Aktuell version
Koordinatsystem EPSG:3067 - ETRS89 / TM35FIN(E,N)
Geographical accuracy 100
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 28 december 2023
Metadata senast uppdaterad 28 december 2023
Skapad 28 december 2023
SHA256 59353ee86271547ccb3b313e4e3fae9f499db64926d3a9cd5534e5d254dae3df