Traficomin toimialatilastoja


Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.traficom.fi/fi/julkaistut-tilastot?limit=20&offset=0&query=&sort=updated
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Den ansvarigas e-post
  1. tiku@traficom.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.traficom.fi/fi/
comments powered by Disqus