Datamängder

1 datamängd hittades

Producent: Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia Källa: External Filformat: csv None: rakentaminen rakennukset

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).