Datamängder

1 datamängd hittades

Producent: Tilastokeskus Filformat: html wms

  • Tilastokeskuksen palvelurajapinta (WMS)

    Tilastokeskuksen palvelurajapinta on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat INSPIRE:n ja paikkatietolain velvoittamat aineistot: 1) Tilastoyksiköt: Tilastoissa käytetyt aluejaot (kunta,...

    Hela landet
    WMS HTML
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).