1 datamängd hittades

Producenter: Helsingin kaupunginkanslia Grupper: Liikenne Taggar: väestö

  • Helsingfors: Nordiska storstäder

    Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd...

    Kommuner
    XLS