Filter
csv .csv Liikenne Väylävirasto

1 datamängd hittades

    Trafikledsverket samlar årligen information om trafikolyckor på basen av uppgifter från polisen. Dessa uppgifter kompletteras med hjälp av Statistikcentralen. Informatinen är produceras enligt Datapackage-standardens...

    Hela landet
    PDF
    CSV
    .CSV