2 datamängder hittades

Type: sixodp Frequency: DAILY

  • Oulun dataportaali

    Oulun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.

    — Producent: Oulu

  • HRI

    Harvestoi www.hri.fi -palvelun datat. Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu.

    — Producent: Ulkoinen lähde: Helsinki Region Infoshare (HRI)