Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

Beskrivning

Fintraffic styr trafiken på land, till sjöss och i luften. De trafikdata som bolaget erbjuder hjälper företagen att skapa nya transport- och mobilitetslösningar för människor och varor. Intelligenta tjänster för trafikstyrning och trafikledning, aktuella trafikdata och den kompetens som bolagets 1 100 experter har gör trafiken säkrare och smidigare och hjälper till att minska utsläppen. Fintraffic främjar hållbar trafik.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet
Webbplats https://www.fintraffic.fi/fi
Giltig fr.o.m. 2019-01-01