Namn:
KIRA-digi
URL:
kira-digi
Beskrivning:
Denna sida innehåller öppna datamängder om projektet KIRA-digi. Materialet har ursprungligen publicerats av privata användare i organisationen Yksityishenkilöt (privata individer). Materialet har samlats här av avoindata.fi tjänstens underhåll. KIRA-digi sätter fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen! I regeringens spetsprojekt deltar ministerier, kommuner och KIRA-forumet. Målet är ett öppet och interoperabelt ekosystem för informationshantering inom den byggda miljön.
Startsida:
http://www.kiradigi.fi/info.html
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
country
Bildens URL:
2020-05-07-132428.919513kira-logo-2018.png

Producenthierarki