Transport- och kommunikationsverket Traficom

Beskrivning

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Verket främjar transportsystemets funktion och trafiksäkerhet och snabbar upp utvecklingen av digitaliseringen. Traficom stöder hållbar utveckling och ser till att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet
Webbplats https://tieto.traficom.fi/fi/tietotraficom/avoin-data