Namn:
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
URL:
pohjois-karjalan-maakuntaliitto
Beskrivning:
 
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
region

Producenthierarki