Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Beskrivning

Institutet för hälsa och välfärd THL undersöker och följer upp befolkningens välfärd och hälsa samt utvecklar åtgärder för att främja dem. Vi samlar in och producerar forsknings- och statistikbaserad information. Dessutom erbjuder vi expertis och lösningar som våra intressentgrupper kan använda som stöd för sina beslut och sitt arbete.

Vi betjänar mångsidigt olika aktörer: beslutsfattare hos staten, kommunerna och landskapen, aktörer inom social- och hälsovården, forskare och medborgare. Vi hjälper våra kunder och partner att trygga att finländarna har ett gott liv i ett rättvist välfärdssamhälle som förnyas.

Vi är en självständig sakkunniginrättning inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet
Webbplats https://thl.fi