Namn:
Trafikledsverket
URL:
vaylavirasto
Beskrivning:
Trafikledsverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. Vi ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet.
Startsida:
https://www.vayla.fi
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
country
Bildens URL:
2020-05-12-101513.747751vaylaallafisvrgb-01.jpg

Producenthierarki