Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 10, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.2
  • Totalt stjärnor: 7
  • Värderade datamängder: 6 / 6
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 3 1 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Finna-koulutuskorpukset 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "sparse" is an unknown format. Format field "TXT" receives score: 1.
Jyväskylän yliopiston opinnäytetöitä 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kysy kirjastonhoitajalta 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
SAPA-alustakehitysprojektin loppuraportti 0 License not open
SAPA-alustan toteutussuunnitelma vuosille 2020-2022 0 License not open
SAPA-kokonaisarkkitehtuuri 0 License not open