Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.1
  • Totalt stjärnor: 8
  • Värderade datamängder: 8 / 8
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    1 3 1 2 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet 0 License not open
Kuntaluettelo None
Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Maistraattirekisterien avoin tieto 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='mare.dvv.fi', port=443): Max retri...
Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Suomi.fi-palvelutietovaranto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "7z" is an unknown format. Format field "7-ZIP" receives score: 1.
Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.